Home Dịch Vụ Xe khách từ TP Hà Giang đi các huyện Quản Bạ, Yên...

Xe khách từ TP Hà Giang đi các huyện Quản Bạ, Yên Minh, Mèo Vạc

0
11040
SHARE

Một phương án mà hiện nay cũng được khá nhiều bạn lựa chọn đó là đi du lịch Hà Giang bằng xe khách. Từ Hà Nội sau khi đi xe giường nằm lên tới Hà Giang, các bạn tiếp tục sử dụng các tuyến xe khách đi các huyện vùng cao Quản Bạ, Yên Minh, Đồng Văn, Mèo Vạc. Tới trung tâm các huyện, các bạn có thể tiếp tục thuê xe ôm để di chuyển tới các điểm tham quan. Cách này có thể chỉ phù hợp với những bạn đi khoảng 1-2 người (nhất là các bạn nữ) và không thể đi được xe máy ở vùng cao.

Xe khách từ TP Hà Giang đi các huyện

Tuyến xe khách Hà Giang đi Quản Bạ

Nhà xe khách Cường Thúy, Điện thoại: 0915 407522
Giờ xuất bến : Hà Giang 5h00-6h00 Quản Bạ 12h00-16h00

Nhà xe Thắng Phượng, điện thoại: 0915 185434
Giờ xuất bến : Hà Giang 11h30 Quản Bạ 6h00

Nhà Xe Tân Yên, điện thoại: 0912 369134
Giờ xuất bến : Hà Giang 12h00 Quản Bạ 6h30

Tuyến xe khách Hà Giang Yên Minh

Xe Ngọc Cường, điện thoai: 0904 256279
Giờ xuất bến : Ha Giang 12h00-13h00 Yên Minh 6h30-7h00

Nhà xe Hoàng Tuyên, điện thoại: 0912 120566
Giờ xuất bến : Hà Giang 15h30 Yên Minh 5h30
Điện thoại : 0912 120566

Tuyến Xe khách Hà Giang đi Đồng Văn

Nhà Xe Cầu Mè, điện thoại: 0915 448933
Giờ xuất bến : Hà Giang 5h00-12h00 Đồng Văn 5h00-12h00

Nhà xe A Sinh, điện thoại: 0984 52037
Giờ xuất bến : Hà Giang 5h00-12h00 Đồng Văn 5h00-12h00
Điện thoại : 0984 520371

Nhà xe Trung Yến, điện thoại: 0979 682261
Giờ xuất bến : Hà Giang 12h30 Đồng Văn 5h00

Tuyến xe khách Hà Giang đi Mèo Vạc:

Nhà Xe Hoàng Tài, điện thoại: 0912394082
Giờ xuất bến : Hà Giang 5h00-11h30 Mèo Vạc 6h30-13h00

Nhà Xe Cầu Mè, điện thoại: 0167 2116226
Giờ xuất bến : Hà Giang 5h00 Mèo Vạc 5h00

Nhà xe Ngọc Khánh, điện thoại: 0987 382992
Giờ xuất bến : Hà Giang 9h00 Mèo Vạc 12h00
Nhà xe Quang Nghị, điện thoại: 0946744733
Giờ xuất bến : Hà Giang 10h30-12h30 Mèo Vạc 5h00-10h00

Xem thêm danh sách xe khách Hà Giang đi Sapa

Thổ Địa Du Lịch

Booking.com